تبلیغات X
انجام پایان نامه ارشد در شیراز
سگ شیتزو‌تریر
انجام پروژه متلب
پایان نامه رشته معماری
پایان نامه رشته کشاورزی
دانلود رایگان پایان نامه ارشد
پایان نامه
خرید رپورتاژ
بک لینک ارزان
تور تایلند
سیستم وبلاگ دهی
وبلاگدهی
ساختن وبلاگ
ایران بلاگ
بک لینک
بک لینک ارزان
وبلاگدهی

بانک اطلاغاتی و شماره املاک ایران

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 100 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 50.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 1.000.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 61 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 70.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 0 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 72 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 40.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 1.200.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 65 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 22.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 1.300.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 60 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 15.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 1.300.000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران، اجاره آپارتمان در منطقه 5 تهران، آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در شاهین تهران، متراژ آپارتمان مسکونی در شاهین تهران 95 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شاهین تهران 140.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در تهران 0 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 80 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 20.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 800.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 150 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 30.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 1.800.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 130 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 100.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 10.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 155 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 135.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 0 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 130 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 100.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 460.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 112 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 80.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 0 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در منطقه معلم، آپارتمان برای اجاره در شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در منطقه معلم 170 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در منطقه معلم شیراز 50.000.000 تومان، اجاره ماهانه آپارتمان در منطقه معلم 3.500.000 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 87 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران 40.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان 2.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 130 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران 170.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان 1.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 115 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران 45.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان 3.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 65 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران 45.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان 1.900.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 100 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران 50.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان 1.800.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی برای رهن و اجاره در تهران، قیمت مناسب اجاره در شریعتی تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه شریعتی، اجاره آپارتمان در شریعتی تهران، متراژ آپارتمان مسکونی، قیمت رهن آپارتمان در شریعتی تهران، اجاره ماهانه آپارتمان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 90 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 7.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 700.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 100 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 30.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 150.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 135 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 8.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 800.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 102 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 25.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 0 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 135 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 30.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 500.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 120 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 10.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 1.100.000 تومان

آپارتمان برای رهن و اجاره در اصفهان، آپارتمان مسکونی برای رهن در باهنر اصفهان، آپارتمان مسکونی با قیمت مناسب در اصفهان، متراژ آپارتمان در باهنر اصفهان 200 متر مربع، قیمت رهن آپارتمان در باهنر اصفهان 100.000.000 تومان با اجاره ماهانه آپارتمان در با هنر اصفهان 0 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

بازار نیوز از تعداد خانه های خالی از سکنه در سراسر کشور، خبر می دهد. رشد خانه های خالی در کشور باعث شده است کارشناسان مسن در ایران به فکر راه حل های نوین برای ارائه ی این واحدهای مسکونی به مردم باشند تا معضل خانه های خالی تا حد خوبی رفع شود.

رشد 5/55 درصدی خانه های خالی از سال 90 تا 95 رشد چشمگیری می باشد. راهکارهای مختلف برای جلوگیری از ایجاد معضل از وجود آپارتمان های مسکونی خالی از سکنه در کشور ارائه شده است. صاحبنظران بازار مسکن پادزهر خانه های مسکونی خالی را در قالب اجرای دو فرمولی مصرفی، برای رساندن تعداد خانه های خالی در استان ها به سطح متعارف، به بازار ملک مسکونی ارائه داده اند.

در گزارش مرکز آمار ایران علت خالی بودن آپارتمان های مسکونی مشخص نشده است. سیاست گذاران بخش مسکن در هر استان باید به دنبال علت خالی بودن املاک مسکونی در هر استان باشند و متناسب با هر استان و اوضاع و شزایط موجود، به رائه راه حل بپردازند.

در نتیجه ارائه راه حل برای حل مشکل مسکن خالی در کشور نمی تواند یک راه واحد باشد و برای همه ی استان ها در قسمت های مختلف ایران مورد استفاده قرار بگیرد. می تواند قانون مصوب برای مالیات از خانه های خالی مورد استفاده قرار بگیرد.

عدم راه اندازی سامانه اطلاعاتی املاک، استفاده از این روش را در کوتاه مدت غیر ممکن ساخته است. در حالت دوم باید متناسب با وضعیت بازار مسکن و آپارتمان های مسکونی در هر استان، باید راهکار محلی به آنها داده شود.

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

به گزارش تراز، روزنامه رسمی دولت بیان نمود: مشکل مسکن آن طور که در کشور القا می شود بحرانی نیست. در واقع روزنامه رسمی کشور، صورت مسئله اصلی معضل مسکن را حذف نموده است و مشکلی در این راستا نمی بیند.

بخش مسکن و بازار معاملات ملکی در سال 1395، رشد منفی 14.9 درصد را طی کرده است و وزیر راه و شهرسازی تنها با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و این پروژه مسکونی، هیچ آورده ی دیگری نداشت، روزنامه ایران در یک گزارش صرفا تبلیغاتی نوشت: معاملات مسکن رشد کرده است. بازار مسکن و معاملات ملکی وابسته به تعیین تکلیف اقتصاد کل کشور می باشد و باید منتظر نتایج نهایی برجام باشیم.

روزنامه ایران نوشت: آیا ایرانی ها واقعا با مشکلات سختی برای مسکن مواجهند؟ بر طبق گزارشات مرکز آمار ایران، 66 درصد از خانواده های ایرانی صاحب خانه و ملک مسکونی هستند. تنها 4/16 درصد از مردم ایران در خانه های اجاره ای زندگی می کنند و مستاجر هستند. حدود 8 درصد از مردم در خانه های مسکونی رهنی سکونت دارند و 8 درصد نیز در خانه های مسکونی و آپارتمان های مسکونی رایگان زندگی می کنند.

41 درصد از خانواده های شهری در خانه های مسکونی با 4 اتاق، 04/30 درصد در خانه های مسکونی با یک اتاق زندگی می کنند. تنها 0/7 درصد از خانواده های شهری ایرانی در خانه های تک اتاقه زندگی می کنند.

این آمار و اطلاعات با نگاه سطحی به تهران ممکن است عجیب به نظر برسد اما با در نظر گرفتن کل کشور، معلوم می شد آن طور که به نظر می رسد مشکل مسکن و تهیه ملک مسکونی برای سکونت، آن گونه که القا می شود بحرانی نمی باشد.

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 127 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 445.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 150 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 550.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 696.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 180 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 720.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 660.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 260 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 1.560.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 200 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 1.200.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 136 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 476.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 180 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 1.170.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در شیراز، آپارتمان لوکس در منطقه زرگری شیراز، متراژ آپارتمان مسکونی در زرگری شیراز 160 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان لوکس در شیراز 992.000.000 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 80 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 175.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 65 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 250.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 137 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 780.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 71 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 240.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 80 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 299.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 74 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 300.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، قیمت مناسب برای خرید و فروش آپارتمان در نصرت، فروش آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، آپارتمان مسکونی در نصرت تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 96 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در نصرت تهران 610.000.000 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 128 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 1.450.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 87 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 957.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 67 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 510.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 127 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 1.030.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 83 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 722.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 85 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 700.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، آپارتمان در آرژانتین تهران، آپارتمان مسکونی در منطقه ساعی تهران، خرید آپارتمان در منطقه 6 تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 250 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در ساعی تهران 1.475.000.000 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 47 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 155.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 70 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 400.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 68 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 230.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 65 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 160.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 73 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 182.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 50 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 198.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی برای خرید و فروش در تهران، خرید و فروش آپارتمان با قیمت مناسب در تهران، خرید آپارتمان مسکونی در منطقه 7 تهران، آپارتمان در حشمتیه تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 100 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان در حشمتیه تهران 320.000.000 تومان

نــویــسـنـده : <-PostAuthorId->
برچسب‌ها: <-CategoryName->
صفحه 1 از 111 1 2 3 4 5 6 7 ...11